SỰ KIỆN SẮP TỚI

KHOÁ ĐÀO TẠO

Mời tham gia Chợ Công nghệ – Thiết bị và Thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2024 (Techmart DongNai 2024)

Thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Chợ Công nghệ - Thiết bị và Thương mại Tỉnh Đồng Nai năm 2024 (Techmart Đồng Nai...

Chi tiết

HỘI VIÊN

TIN TỨC

XEM NHIỀU

XUC TIẾN THƯƠNG MẠI