SỰ KIỆN SẮP TỚI

KHOÁ ĐÀO TẠO

Đăng ký làm việc với Tổ công tác đặc biệt của tỉnh BRVT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các DN, nhà đầu tư, dự án đầu tư tại tỉnh BRVT

Nhằm kịp thời hỗ trợ các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục khác để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh BRVT; giúp doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ các vướng...

Chi tiết

HỘI VIÊN

TIN TỨC

XEM NHIỀU

XUC TIẾN THƯƠNG MẠI