Sự kiện sắp tới

Cung cấp thông tin cung – cầu công nghệ cho Sự kiện “Kết nối cung – cầu công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh BRVT, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BRVT chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020”   Thời gian dự kiến: Trong tháng 11/2020 Thời lượng: 02...

Chi tiết

HỘI VIÊN

TIN TỨC

XEM NHIỀU

ĐÀO TẠO

XUC TIẾN THƯƠNG MẠI

Hội đồng Doanh nhân nữ tỉnh BRVT