KHOÁ TẬP HUẤN “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 – Nghị định số 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu – Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu” – Ngày 22/03/2024

Luật Đấu thầu sửa đổi đã được Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ V, bổ sung nhiều điểm mới so với Luật hiện hành, gồm 10 chương, 96 điều và có hiệu lực thi...

Chi tiết

NÊN XEM