Tập huấn “Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thị trường xuất nhập khẩu – Các công cụ để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả cơ hội từ các Hiệp định thương mại” – Ngày 5/10/2023

Nhằm mục đích hỗ trợ các Doanh nghiệp và các tổ chức trong việc cập nhật các nội dung liên quan đến Hiệp định thương mại tự do, tìm hiểu và biết cách sử dụng các công cụ khai thác...

Chi tiết

NÊN XEM