Mời tham dự chương trình “Tọa đàm Khai thác công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh XK của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ – Trung” – Tổ chức ngày 28/10/2020

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nói chung cũng như doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng nâng cao lực cạnh tranh xuất khẩu, tận dụng mở rộng thị phần tại hai quốc gia Mỹ...

Chi tiết

NÊN XEM