Chủ tịch Quốc hội: Cần những quyết sách đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, Đảng, Nhà nước cần có cách làm đặc biệt và quyết sách đặc biệt để kịp thời hỗ trợ những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông báo kết luận số 205-TB-TTKQH do Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ký, về cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam ngày 7/10.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc VCCI và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam

 

 

 

 

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đặc biệt, đặc thù chưa từng có trong tiền lệ với tổng thể nhiều biện pháp nhằm kịp thời ứng phó với dịch bệnh, như Kết luận số 77 ngày 5/6/2020, Kết luận số 07 ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 116 ngày 19/6/2020, Nghị quyết số 124 ngày 11/11/2020 của Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết số 30 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 268 ngày 6/8/2021, Nghị quyết số 03 ngày 24/9/2021, Nghị quyết số 393 ngày 30/9/2021 của UBTVQH, Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020, Nghị quyết số 154 ngày 19/10/2020, Nghị quyết số 84 ngày 29/5/2020, Nghị quyết số 63 ngày 29/6/2021, Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ…

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng, đậm nét về vấn đề này. Theo đó, Trung ương ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là các lực lượng tuyến đầu, trong đó có đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp tích cực vào kết quả kinh tế-xã hội năm nay.

Tăng trưởng GDP tuy giảm sâu trong quý III nhưng vẫn tăng 1,42% trong 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm sẽ vẫn duy trì được tăng trưởng dương, các cân đối lớn cơ bản được giữ vững, xuất khẩu 9 tháng tăng 24%…

Trung ương thống nhất sẽ xem xét điều chỉnh chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ với liều lượng hợp lý và thời điểm thích hợp, phối hợp chặt chẽ hai chính sách này để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, kích thích kinh tế phục hồi và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội sẽ sớm làm việc với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét cụ thể việc sử dụng các công cụ chính sách nêu trên. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ sẽ cho ý kiến cụ thể về vấn đề này.

Tại kỳ họp thứ 2 (dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2021), Quốc hội sẽ xem xét một số dự án luật quan trọng liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân; xem xét, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở đánh giá đầy đủ của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt kinh tế-xã hội, nhất là đối với việc làm, sinh kế của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

UBTVQH đề nghị Chính phủ sớm xây dựng kế hoạch tổng thể  phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch để báo cáo Quốc hội. Diễn đàn kinh tế-xã hội thường niên đầu tiên của Quốc hội, dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2022 cũng sẽ tập trung vào các nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  làm với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam.

Cũng trong thông báo kết luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lưu ý một số vấn đề sau.

Thứ nhất, giai đoạn hiện nay rất khó khăn, nhưng đó chỉ là những khó khăn trước mắt, tạm thời và cũng là lúc quan trọng để thử thách bản lĩnh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng doanh nghiệp vững tin vào các quyết sách, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tin tưởng nền tảng vĩ mô của nước ta là ổn định, vững chắc, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường của dân tộc ta để vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững  hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng thời, các doanh nghiệp, doanh nhân cũng cần xem đại dịch COVID-19 như là động lực, cơ hội để rà soát lại năng lực quản trị, tăng cờng sức mạnh, khắc phục điểm yếu, nâng cao sức chống chịu. Mặc khác,  tìm kiếm những cơ hội mới từ đại dịch để phát triển, không chỉ đơn thuần là phục hồi kinh tế mà cần hướng tới phục hồi xanh, kinh tế xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số…

Thứ hai, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã khẳng định quan điểm thích ứng an toàn, nới lỏng dần các hoạt động để trở lại trạng thái bình thường mới trên cơ sở  điều kiện tiên quyết là bao phủ được vaccine.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị VCCI và cộng đồng doanh nghiệp tích cực “hiến kế” về chiến lược tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế để đóng góp ý kiến cho Quốc hội trong quá trình xem xét, quyết định về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV và Diễn đàn kinh tế-xã hội thường niên vào đầu năm 2022 để bàn về thích ứng với đại dịch và phục hồi kinh tế-xã hội.

Theo đó, đề nghị VCCI tập trung nghiên cứu về các vấn đề, như xu hướng kinh doanh thời hậu COVID-19, tận dụng cơ hội từ đại dịch, cách thức để vượt qua những rủi ro pháp lý hậu đại dịch, những ngành, lĩnh vực có thể bứt phá được sau đại dịch, giải pháp để tăng cường khả năng huy động vốn vào các loại thị trường và cải thiện năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế, tăng năng lực thị trường vốn và thị trường khoa học công nghệ…

Thứ ba, Đảng đoàn Quốc hội đã trình Bộ Chính trị thông qua Đề án và ban hành kết luận về Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Trong đó có danh mục gồm 137 nhiệm vụ về xây dựng pháp luật cần được rà soát, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH.

Toàn cảnh cuộc họp.

Các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp về hoàn thiện thể chế đều đã được xác định trong danh mục trên và có lộ trình thực hiện kèm theo. Quốc hội luôn muốn lắng nghe những đề xuất, kiến nghị cụ thể, xuất phát từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân, giải pháp hiệu quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế đầu tư, kinh doanh và trong công tác thực thi pháp luật, để từ đó Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành những chính sách phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị VCCI tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân chưa có điều kiện trình bày ý kiến tại cuộc làm việc, gửi đến các cơ quan của Quốc hội để bổ sung vào báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Bên cạnh đó, đề nghị VCCI tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  theo hướng không chỉ theo hình thức đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của VCCI để doanh nghiệp góp ý, mà cần cả hình thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để trao đổi trực tiếp, thảo luận làm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau để tạo sự đồng thuận.

Thứ tư, đối với các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, trong thời gian nghiên cứu chỉnh lý giữa hai kỳ họp, các cơ quan của Quốc hội cần tổ chức tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung dự kiến tiếp thu, chỉnh lý và phải giải trình, tiếp thu thật chu đáo, kỹ lưỡng.

Quốc hội sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ hơn việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật và công tác tổ chức thực thi luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch.

Thứ năm, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, doanh nhân để nghiên cứu, coi đây là nguồn thông tin quan trọng từ thực tiễn để kiến nghị Quốc hội, UBTVQH xem xét, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật  trong thời gian tới.

Đồng thời, cũng thể hiện mục tiêu mà Quốc hội hướng tới là “nghị quyết và chính sách phải mang hơi thở của cuộc sống và đổi mới vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp”. Nghiên cứu phối hợp tổ chức Hội nghị giữa Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam theo định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp

Liên quan bài viết

Bài tiếp

NÊN XEM