Chủ tịch VCCI kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ người nghèo

Trong những năm qua, các hoạt động chung tay vì người nghèo đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, trong đó các doanh nghiệp, doanh nhân luôn là lực lượng đi đầu và là lực lượng chủ công tạo công ăn việc làm cho người lao động, trong đó có nhiều người nghèo, qua đó góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước.

Mặc dù vậy, hiện nay tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức từ 35-40%, nên cần thêm rất nhiều nguồn lực để giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kêu gọi các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân cả nước hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. VCCI đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VCCI vận động thực hiện phong trào thi đua này có hiệu quả đến tất cả các doanh nghiệp, doanh nhân.

Doanh nhân Việt Nam, những người lính Cụ Hồ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ quyết tâm chung tay cùng Đảng và Nhà nước và các tầng lớp nhân dân thực hiện thành công mục tiêu tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng một nền kinh tế bao trùm và nhân văn trên đất nước Việt Nam.

 

Công văn tải tại đây

Liên quan bài viết

Bài tiếp

NÊN XEM