CPI quý I có gì đáng chú ý?

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 1,91% so với tháng 12/2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ 2021. CPI quý I tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do giá xăng, dầu và gas tăng theo giá thế giới.

Theo báo cáo kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,91% so với tháng 12/2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ 2021.

Ảnh: Tổng cục Thống kê.

Nguyên nhân là giá xăng, dầu và gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá nhà ở thuê tăng trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào cũng như sự tăng giá của mặt hàng xăng, dầu.

Tính chung quý I, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là giá xăng, dầu trong nước tăng hơn gần 49% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 1,76 điểm phần trăm; giá gas tăng hơn 21%, làm CPI chung tăng 0,31 điểm phần trăm). Bên cạnh đó, giá vật liệu bảo dưỡng nhà như xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên liệu đầu vào cũng là nguyên nhân khác đóng góp vào mức tăng chung của chỉ số giá tiêu dùng.

Trong khi đó, chỉ số giá một số mặt hàng như thực phẩm, dịch vụ giáo dục và thuê nhà ở lại giúp kìm đà tăng của CPI trong quý I.

Trước đó, Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân 3 tháng đầu năm tăng 2-2,1%, trên cơ sở đánh giá diễn biến mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trong thời gian qua.

Theo báo cáo kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,91% so với tháng 12/2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ 2021.

 

Ngoài ra, Báo cáo cũng cho biết tình hình đăng ký doanh nghiệp quý 1 năm 2022 có nhiều khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 34,5%.

Thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/3/2022 đạt 25,5% dự toán năm. Chi ngân sách Nhà nước đạt 15,6% dự toán năm, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2022 đạt 359.900 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt gần 289.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 10.700 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 60.300 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2022 đạt 278.800 tỷ đồng.

Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

Liên quan bài viết

Bài tiếp

NÊN XEM