Tổng hợp kiến nghị của Doanh nghiệp, nhà Đầu tư chuẩn bị cho “Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh năm 2023”

Nhằm tiếp tục giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy...

Chi tiết

NÊN XEM