Bản tin PCI – Quý 4/2020

Nhóm nghiên cứu PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 4/2020 như đính kèm (bản mềm có thể truy cập tại https://pcivietnam.vn/tin-tuc-su-kien/ban-tin-pci-quy-4-nam-2020-ct3528.html ) Trong bản tin này, đáng chú ý là thông tin về cải thiện...

Chi tiết

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

"Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử...

Chi tiết

NÊN XEM