Tập huấn: “Quy tắc xuất xứ hàng hóa và thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các FTA” – Tổ chức ngày 27/08/2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình hội nhập quốc tế tỉnh năm 2022, nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác tốt hơn ưu đãi thuế quan của các thị trường xuất khẩu, giải đáp các vướng mắc...

Chi tiết

NÊN XEM