Hội nghị trao đổi, thảo luận về một số quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và kinh doanh đối với loại hình căn hộ du lịch theo pháp luật về đất đai – 28/12/2022

VCCI Vũng Tàu xin thông tin đến Quý cơ quan, Doanh nghiệp về "Hội nghị trao đổi, thảo luận về một số quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và kinh doanh đối với loại hình căn...

Chi tiết

Công điện số 1170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động

VCCI trân trọng gửi tới Quý Hiệp hội, doanh nghiệp Công điện số 1170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo...

Chi tiết

NÊN XEM