Mời tham dự chương trình “Tọa đàm Khai thác công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh XK của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ – Trung” – Tổ chức ngày 28/10/2020

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nói chung cũng như doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng nâng cao lực cạnh tranh xuất khẩu, tận dụng mở rộng thị phần tại hai quốc gia Mỹ...

Chi tiết

Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  Số:         2127        /PTM-PC Vv: góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2011/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Chi tiết

NÊN XEM