Tập huấn “Hợp đồng thương mại quốc tế và kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế. Giải pháp phòng tránh rủi ro” – Tổ chức ngày 24/06/2022

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao kiến thức, kỹ năng trong hoạt động thương mại quốc tế, chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp xử lý tình huống mà doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình...

Chi tiết

NÊN XEM