Hội nghị trao đổi, thảo luận về một số quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và kinh doanh đối với loại hình căn hộ du lịch theo pháp luật về đất đai – 28/12/2022

VCCI Vũng Tàu xin thông tin đến Quý cơ quan, Doanh nghiệp về "Hội nghị trao đổi, thảo luận về một số quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và kinh doanh đối với loại hình căn...

Chi tiết

VCCI Vũng Tàu thông tin “Chương trình xúc tiến thương mại tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tổ chức gian hàng chung của các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh năm 2022”

Với mục tiêu tạo diễn đàn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã tỉnh tiếp cận doanh nghiệp tiêu thụ, nhà máy chế biến, nhà phân phối tại thị trường Vũng Tàu. Đẩy mạnh kết nối giao thương giữa...

Chi tiết

NÊN XEM