VCCI Vũng Tàu thông tin “Chương trình xúc tiến thương mại tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tổ chức gian hàng chung của các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh năm 2022”

Với mục tiêu tạo diễn đàn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã tỉnh tiếp cận doanh nghiệp tiêu thụ, nhà máy chế biến, nhà phân phối tại thị trường Vũng Tàu. Đẩy mạnh kết nối giao thương giữa...

Chi tiết

NÊN XEM