Bản tin PCI Quý 4 năm 2021

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 4/2021 như đính kèm. Bản mềm có thể truy cập tại https://pcivietnam.vn/tin-tuc-su-kien/ban-tin-pci-quy-4-nam-2021-ct3759.html Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua là phát biểu chỉ đạo của Thủ...

Chi tiết

VCCI đổi tên

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam đổi tên thành Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam nhưng giữ tên viết tắt VCCI. Thông tin trên được ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết tại...

Chi tiết

NÊN XEM