Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2019 diễn ra vào sáng ngày 05/05/2020 do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát...

Chi tiết

NÊN XEM