VCCI phát huy vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp

Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, VCCI tự hào đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

https://enternews.vn/vcci-phat-huy-vai-tro-tien-phong-cua-cong-dong-doanh-nghiep-195969.html

Quý vị có thông tin phù hợp với chuyên mục xin gửi về:
Email: [email protected]

Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

 

Liên quan bài viết

Bài tiếp

NÊN XEM