KHÓA TẬP HUẤN “MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP CẦN HIỂU VÀ ÁP DỤNG CHÍNH XÁC; NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI, CÓ HIỆU LỰC 01/01/2021”

Nhằm giúp các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh BR-VT nắm bắt một số nội dung quan trọng của pháp luật lao động mà doanh nghiệp cần hiểu và áp dụng chính xác, đồng thời cập nhật những...

Chi tiết

NÊN XEM