KHOÁ HỌC “Hướng xác định xuất xứ hàng hóa (XXHH), thủ tục cấp các mẫu C/O và tự chứng nhận XXHH, giải đáp các vướng mắc về XXHH trong thương mại và đầu tư” – Tổ chức ngày 01/12/2022

Hiện tại, bên cạnh sự đa dạng các loại chứng từ tuyên bố xuất xứ hàng hóa (cấp C/O và tự tuyên bố xuất xứ hàng hóa) thi các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện đang được áp...

Chi tiết

Tập huấn: “Quy tắc xuất xứ hàng hóa và thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong các FTA” – Tổ chức ngày 27/08/2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình hội nhập quốc tế tỉnh năm 2022, nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác tốt hơn ưu đãi thuế quan của các thị trường xuất khẩu, giải đáp các vướng mắc...

Chi tiết

NÊN XEM