Khoá tập huấn “Cập nhật những quy định mới về khai-nộp thuế theo Luật quản lý thuế – Hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC” – Tổ chức ngày 18/12/2021 (Thứ 7)

Nhằm giúp các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tài chính – kế toán – thuế trong doanh nghiệp hiểu rõ, áp dụng đúng các quy định mới về khai- nộp thuế theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14,...

Chi tiết

NÊN XEM