KHOÁ HỌC “Hướng xác định xuất xứ hàng hóa (XXHH), thủ tục cấp các mẫu C/O và tự chứng nhận XXHH, giải đáp các vướng mắc về XXHH trong thương mại và đầu tư” – Tổ chức ngày 01/12/2022

Hiện tại, bên cạnh sự đa dạng các loại chứng từ tuyên bố xuất xứ hàng hóa (cấp C/O và tự tuyên bố xuất xứ hàng hóa) thi các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện đang được áp...

Chi tiết

NÊN XEM