Khóa học Quy tắc xuất xứ hàng hóa và thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) Tổ chức ngày 16/07/2020

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) qua ngày được Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn ngày 08/06/2020 và EVFTA có hiệu lực thực thi từ 01/08/2020. Khi đó trên 85% số...

Chi tiết

NÊN XEM