Khoá tập huấn “Cập nhật những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính” – Tổ chức ngày 16/09/2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, có hiệu lực ngày 05/3/2020, thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung về công tác văn thư lưu trữ. Nội dung được quy...

Chi tiết

NÊN XEM