VCCI Vũng Tàu phối hợp với Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đồng hành cùng Doanh nghiệp ứng phó rủi ro từ khủng hoảng Covid -19” – Sáng ngày 30/06/2022

Nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung thuộc Chương trình hội nhập quốc tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022; Với mục tiêu đồng hành cùng Doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ, cung...

Chi tiết

VCCI Vũng Tàu phối hợp với Sở Công thương Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Tập huấn: “Hợp đồng thương mại quốc tế và kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế. Giải pháp phòng tránh rủi ro” – Sáng ngày 24/06/2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistic tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022; Với mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao kiến thức, kỹ...

Chi tiết

VCCI Vũng Tàu phối hợp với Sở Công thương Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” – Sáng ngày 22/6/2022

Nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung thuộc Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Chi tiết

NÊN XEM