Giảm “gánh nặng” yêu cầu thông tin với doanh nghiệp

Việc sớm có quy chế kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẽ giúp giảm thiểu gánh nặng yêu cầu thông tin không cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng. Ảnh: Nguyễn Việt

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh tại hội thảo công bố Báo cáo về mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia và các thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia và các thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Hải quan Việt Nam phối hợp tổ chức, ngày 3/11.

Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, để nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và cải cách thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành trong thời gian tới,  các cơ quan nhà nước cần thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá và áp dụng số hoá triệt để để quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

“Việc sớm có quy chế kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẽ giúp giảm thiểu gánh nặng yêu cầu thông tin không cần thiết đối với các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu”, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng: “Việc sớm có quy chế kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẽ giúp giảm thiểu gánh nặng yêu cầu thông tin không cần thiết đối với các doanh nghiệp”. Ảnh: Nguyễn Việt

Cuộc khảo sát được thực hiện với 2 phần nội dung chính. Đối với nội dung khảo sát, việc thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tính đến tháng 4/2022, có 12 thủ tục hành chính của 5 bộ, ngành đang được thực hiện. Việc thực hiện thủ tục quản lý và kiểm tra chuyên ngành được khảo sát chung với các thủ tục của 10 bộ quản lý chuyên ngành.

Các khuyến nghị, bao gồm hướng dẫn tăng cường cho doanh nghiệp, cập nhật thường xuyên về chính sách và quy định, chức năng hỏi đáp, sẽ được trình lên Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi cho thương mại, cũng như các bộ ngành có liên quan đề xuất xem xét.

Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam cho phép doanh nghiệp cung cấp thông tin cho nhiều cơ quan nhà nước trên một nền tảng duy nhất, hợp lý hoá thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan tại cửa khẩu và tiết kiêm chi phí cho doanh nghiệp. Tính đến ngày 17/10/2022, cơ chế một cửa đã có 250/261 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối với gần 5 triệu bộ hồ sơ của hơn 55.000 doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và cải cách thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành trong thời gian tới, các cơ quan nhà nước cần thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá và áp dụng số hoá triệt để. Ảnh: Nguyễn Việt

Công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu đã đạt được nhiều cải cách đáng kể, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật như nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo hướng cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Các bộ, ngành đã bắt đầu áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành ở các mức độ, hình thức khác nhau. Nhiều bộ, ngành chuyển đổi thời điểm kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá nhập khẩu từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Nhiều thủ tục quản lý kiểm tra chuyên ngành được điện tử hoá, nhiều quy định chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành cũng đã được xử lý.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Việt

“Với mong muốn tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình gì thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và là cơ quan đầu mối thực hiện đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã, đang và sẽ nỗ lực hết sức phối hợp hợp tác với các bộ, ngành liên quan về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá các khâu thủ tục trên cổng thông tin một cửa quốc gia, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế này”, ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan bày tỏ.

Ông Bradley Bessire, Quyền Giám đốc USAID Việt Nam nhận định, USAID tin rằng, đối với thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan nhà nước là rất quan trọng. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân sẽ mang lại sự minh bạch và cải cách hiệu quả hơn.

“Nếu được thực hiện, các kết quả của cuộc khảo sát sẽ giúp đẩy mạnh cải cách hơn nữa ngành hải quan. Chúng ta cần chúc mừng cơ quan hải quan Việt Nam về những cải cách này đang tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thương nhân và nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”, ông Bradley Bessire nói.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp

Liên quan bài viết

Bài tiếp

NÊN XEM