Hệ giá trị mới trong kinh doanh

Chưa đến một nửa số doanh nghiệp nhỏ trong nước cho biết có hiểu biết đầy đủ về thực hành kinh doanh có trách nhiệm (RBP)

Tình hình thực hiện các thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Nguồn: UNDP

Đây là một trong những phát hiện chính của Nghiên cứu về mức độ nhận thức và tình hình thực hiện kinh doanh có trách nhiệm của các doanh nghiệp tại Việt Nam, vừa được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam công bố.

Theo nghiên cứu, hơn 60% doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện kinh doanh có trách nhiệm và 2/3 doanh nghiệp lớn, DNNN và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp sẽ áp dụng kinh doanh có trách nhiệm trong tương lai.
Mặc dù, còn nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về kinh doanh có trách nhiệm, nhưng các doanh nghiệp được hỏi đều thống nhất rằng, trong bối cảnh hiện nay, kinh doanh có trách nhiệm là xu hướng để phát triển.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiều lần nhấn mạnh, phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm sẽ là hệ giá trị mới trong phát triển doanh nghiệp của thời đại mới. Đây chính là giấy thông hành để mỗi doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam tiến sâu và xa hơn vào thị trường toàn cầu.

Thời gian vừa qua, VCCI đã triển khai hàng loạt chương trình hành động liên quan đến kinh doanh bền vững, kinh doanh có trách nhiệm. Thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), những sáng kiến mới như thúc đẩy kinh doanh liêm chính, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy quản trị doanh nghiệp bền vững… đã được VCCI triển khai mạnh mẽ.

Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

Liên quan bài viết

Bài tiếp

NÊN XEM